СЬОГОДНІ: Четвер, 18.08.2022, 9:50

Суддя Рівненського апеляційного суду Сергій Хилевич завершив навчання в НШСУ

5-денна освітня програма проводилась в онлайновому форматі. Викладачі національної школи суддів України та судді судових палат у цивільних справах апеляційних судів опрацювали актуальні питання застосування цивільного законодавства України.

Як повідомляє сайт НШСУ, вітальними словами онлайн–підготовку 25 жовтня відкрила в. о. ректора Національної школи суддів України Наталія Шукліна, яка зазначила, що підготовка фактично повністю перейшла на використання інтерактивних, практично орієнтованих методів суддівської освіти, а також зосередила увагу на змісті навчальної програми підготовки суддів судових палат у цивільних справах апеляційних судів, яка враховує пропозиції суддів, розкриває питання, що відповідають потребам суддів у вдосконаленні знань.

Під час підготовки відбулося спілкування із суддями Верховного Суду у складі Касаційного цивільного суду, суддею Конституційного Суду України, менеджером проєкту Ради Європи «Підтримка судової влади України для кращого доступу до правосуддя», досвідченими юристами, авторитетними науковцями.

Національна школа суддів України традиційно застосувала інтерактивні форми навчання за допомогою мінілекцій, обговорень, дискусій, тренінгових форм навчання.

Відповідно до вимог статті 89 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», проведено тренінг «Захист  прав споживачів: актуальні питання правозастосування та судової практики» (модератор – в. о. начальника відділу підготовки викладачів (тренерів), суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у відставці, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Олена Умнова).

Розпочав підготовку суддя Верховного Суду в Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Дмитро Луспеник, який залучив суддів до обговорення проблемних питань застосування норм Цивільного процесуального кодексу України в апеляційному провадженні.

Одне з дуже важливих питань розкрила суддя Верховного Суду в Касаційному цивільному суді, кандидат юридичних наук Алла Олійник, яка приділила увагу розгляду критеріїв дотримання верховенства права відповідно до висновків Венеціанської комісії та ознайомила суддів із практикою застосування окремих елементів верховенства права національними судами.

Суддя Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Галина  Юровська залучила суддів до обговорення застосування юридичних позицій Конституційного Суду України при розгляді цивільних справ.

Суддя Верховного Суду в Касаційному цивільному суді, кандидат юридичних наук Руслан Лідовець висвітлив практику застосування норм Сімейного кодексу України щодо індексації розміру аліментів, визначених у твердій грошовій сумі.

Суддя Верховного Суду в Касаційному цивільному суді Валентина Сімоненко розглянула актуальні аспекти застосування заходів відповідальності за порушення грошового зобов’язання.

Суддя Верховного Суду в Касаційному цивільному суді, кандидат юридичних наук Наталія Сакара зосередила увагу суддівської аудиторії  на принципі добросовісності та зловживанні процесуальними правами.

Інтерактивну лекцію з використанням презентації судді Апеляційного суду Київської області у відставці Михайла Поліщука було присвячено розгляду особливостей вирішення окремих категорій житлових спорів.

Директор Харківського регіонального відділення, суддя Апеляційного суду Харківської області у відставці Лілія Гуцал обговорила з суддями особливості розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними та актуальну судову практику з цього питання.

Менеджер проєкту Ради Європи «Підтримка судової влади України для кращого доступу до правосуддя» Ірина Кушнір зосередила увагу на питанні застосування Європейської Конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя в цивільних справах та на огляді практики Європейського суду з прав людини
за 2018–2020 роки.

Інформаційним та практично доцільним став виступ професора кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ, доцента, доктора юридичних наук Олександра Кухарєва стосовно актуальних аспектів судового розгляду спорів щодо спадкування.

Головний спеціаліст Дніпровського регіонального відділення, суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці Віра Гайдук проаналізувала особливості застосування Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей (1980 р.) та провела огляд актуальної судової практики, пов’язаної із захистом прав материнства і батьківства і рішення ЄСПЛ.

Актуальною є тема щодо антикорупційного законодавства, яку запропонувала для вивчення викладач Національної школи суддів України, доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук Наталія Ахтирська.