СЬОГОДНІ: Вівторок, 04.08.2020, 14:02

“Батьківщина” Юлії Тимошенко абсолютний лідер з підкупу виборців на виборах в ОТГ

FILE Ìóæ÷èíà ïåðåäàåò äîëëàðû íà ôîíå óðíû äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, â Êèåâå, â ñðåäó, 16 äåêàáðÿ 2009 ã. Ôîòî Âëàäèìèðà Ãîíòàðà / ÓÍÈÀÍ

“Батьківщина” та Аграрна партія України виявилися лідерами за підкупами громадян на виборах до об’єднаних територіальних громад. Про це Громадському радіо повідомив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

“Лідери — “Батьківщина” та “Аграрна партія”, трохи менше — в Радикальної партії”, — сказав він.

За словами голови КВУ, виборцям роздавали гроші у розмірі від 300 до 600 гривень. За іншою схемою, з виборцями підписували угоду, згідно з якої “аванс” вони отримували до голосування, а решту грошей – після. Також виборців підкуповували безкоштовними квитками на концерти, комбікормом чи продуктами.